Casus: Verhogen van de effectiviteit van het leiderschap

Vraag

Hoe kunnen we de effectiviteit van ons leiderschap verhogen?

 

Het probleem

De meeste leiders werkten meer dan 10 jaar voor de organisatie en zaten vast in oude patronen. 

 

Aanpak

 

Allereerst creëerde ik een gevoel van urgentie door een presentatie te organiseren waarin de ontwikkelingen in de markt en de invloed op de organisatie duidelijk geschetst werden. Vervolgens vertaalde ik deze ontwikkelingen naar hun rol en verantwoordelijkheid om hierin mee te bewegen.

Ik ontwierp en faciliteerde een programma waarin het leiderschapsteam werd getraind op verschillende voor hen nieuwe vaardigheden, zoals zelfmanagement, visieontwikkeling, emotionele intelligentie en coachend leiderschap. 

De oplossing

 

Door middel van teamtraining, persoonlijke opdrachten en begeleiding op de werkvloer werden oude patronen losgeweekt en de nieuwe leiderschapsvaardigheden geïntegreerd. Dit resulteerde in meer effectieve besluitvorming, betere communicatie tussen de verschillende afdelingen en een grotere inzet en commitment van medewerkers.