Casus: Hoe verhogen we de commitment van medewerkers?

Het probleem

 

Lage commitment van de medewerkers, hoge ongewenste uitstroom van talent.

 

Oorzaak

 

Door veranderingen in het beleid kregen medewerkers veel minder ruimte voor eigen initiatief, het leiderschap was onzichtbaar en er was te veel onduidelijkheid over de toekomst van het bedrijf.

 

Mijn aanpak

 

  • Een serie teamsessies met het management met het thema vertrouwen opbouwen en geven als focusgebied
  • Een MBTI workshop om individuele voorkeuren zichtbaar te maken en gerichte team en individuele ontwikkelingsactiviteiten te identificeren.


  • De zichtbaarheid van het leiderschap vergroot door contactactiviteiten met de medewerkers te verhogen (ontbijt-, feedbacks- en 1-1 sessies met het management) en de communicatiekanalen te verbreden.
  • De ontwikkeling van storytelling vaardigheden voor het management om boodschappen op meer inspirerende wijze over te brengen
  • Intervisie geïntroduceerd om meer van collega’s te leren, problematiek te herkennen en delen, en elkaar te ondersteunen.