Casus: Van merkwaarden naar organisatiegedrag

Vraag


Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers de merkwaarden van onze organisatie uitdragen in hun dagelijkse werkzaamheden?


Aanpak


  • Om de merkwaarden van de organisatie te integreren in het gedrag van de medewerkers, heb ik allereerst een communicatieplan opgesteld om de merkwaarden intern te promoten en te vertalen naar concreet gedrag.
  • Om de medewerkers te trainen in het toepassen van de merkwaarden in hun dagelijkse werkzaamheden organiseerde ik workshops.
  • Ook namen we de merkwaarden op in HR-processen, zoals beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. Door het consequent toepassen van de merkwaarden in alle aspecten van de organisatie, zijn de medewerkers de merkwaarden gaan internaliseren en uitdragen in hun dagelijkse werkzaamheden.