Casus: Innovatie als kerncompetentie

Vraag

 

Hoe kunnen we van innovatie een kerncompetentie konden maken.

 

 

Aanpak

 

In de snel veranderende omgeving waarin deze organisatie opereerde, moesten mensen snel kunnen leren van hun fouten en snel met vernieuwende ideeën  en verbeteringen kunnen komen. Een van de eerste thema’s was veiligheid en het creëren van ruimte voor het nemen van risico’s.

 

  • Ik faciliteerde managementteam sessies waarin veiligheid en risicotolerantie centraal stonden.
  • Ik zette een feedbackprocedure op waarmee mensen snel de kunst van (zelf)reflectie en feedback geven en ontvangen eigen konden maken en systematisch konden integreren in hun dagelijkse handelen.
  • Na het opzetten van de feedbackprocedure werden de medewerkers aangemoedigd om regelmatig feedback te geven en te ontvangen, niet alleen van hun leidinggevenden, maar ook van hun collega’s en klanten. 

 

Dit creëerde een cultuur waarin het geven en ontvangen van feedback normaal en gewaardeerd werd. Bovendien werden er regelmatig reflectiemomenten ingebouwd om de medewerkers te helpen bij het nadenken over hun handelen en wat er beter zou kunnen.


Het resultaat 

Het resultaat van deze aanpak was dat de organisatie in staat was om snel te reageren op veranderingen. Medewerkers waren meer betrokken en voelden zich meer verantwoordelijk voor hun bijdrage aan de organisatie. Het verbeteren van de leercultuur leidde uiteindelijk tot een cultuur van continu verbeteren, waarin medewerkers steeds weer werden gestimuleerd om innovatieve oplossingen te bedenken en te implementeren.