Sandra Ahlers Change Consultant & Executive coach

Hoe krijg ik mijn leiders mee in verandering?

Hoe krijg ik mijn leiders mee in verandering?

Een van de meest gestelde vragen die ik krijg over het leiden van verandering is: ‘hoe krijg ik mijn medewerkers mee?’ Hoewel dit een zeer terechte vraag is, merk ik daarentegen dat het meekrijgen van de leiders op alle niveaus in de organisatie veel minder aandacht krijgt. Dat terwijl de houding van de leiders ten opzichte van de verandering, de verandering kan maken of breken. Begin dus eerst met de vraag, hoe krijg ik mijn leiders op één lijn?

 

1.Wees heel duidelijk over je verwachtingen

De eerste stap om je leiders met de neuzen dezelfde kant op te krijgen is heel duidelijk te zijn over je verwachtingen. Zorg ervoor dat iedereen begrijpt wat de gewenste resultaten zijn en wat hun individuele rol zal zijn bij het bereiken daarvan. Als iedereen duidelijk weet hoe hij of zij in de puzzel past, kan dat het vertrouwen vergroten en weerstand tegen verandering voorkomen of verminderen.

 

2. Creëer een open dialoog

Het is belangrijk dat alle leden van je leiderschapsteam zich op hun gemak voelen om hun gedachten en gevoelens te uiten over veranderingen in de organisatie. Moedig een open dialoog aan door een sfeer te creëren waarin mensen hun ideeën kunnen delen zonder bang te zijn voor een oordeel of tegenkanting. Dit zal ertoe bijdragen dat zij instemmen met de plannen voor verandering en initiatieven die u introduceert.

 

3. Speel in op persoonlijke behoeften

Als er een leider is die niet achter veranderingen staat, stel dan vragen die helpen begrijpen waarom zij zich verzetten, zodat je deze redenen rechtstreeks kunt adresseren. Het tonen van empathie en het aanbieden van oplossingen die specifiek op hun behoeften zijn toegesneden, bieden een ingang zijn om hen te helpen nieuwe initiatieven te steunen.

 

4. Regelmatige check-ins

Wanneer je de verwachtingen scherp hebt geformuleerd en uitgedragen, zorg er dan voor dat je tijdens het hele proces regelmatig check-ins organiseert. Zo monitor je of iedereen nog op één lijn zit of dat er in de tussentijd bezwaren zijn ontstaan. Stel open vragen en neem de antwoorden mee in de beslissingen die onderweg genomen moeten worden. Zorg ervoor dat problemen onmiddellijk worden aangepakt, zodat ze later geen grotere problemen worden. Regelmatige check-ins bieden leiders ook de gelegenheid om feedback van elkaar te krijgen, wat de samenwerking binnen uw organisatie en de afstemming op organisatorische veranderingsinitiatieven kan bevorderen.

 

Concluderend

Organisatorische veranderingen kunnen ontmoedigend zijn voor leiders die zich er in eerste instantie misschien niet op voorbereid of enthousiast over zijn. Echter, door stappen te ondernemen zoals duidelijk zijn over verwachtingen, een open dialoog tussen leiders creëren, creatieve oplossingen gebruiken waar nodig, en regelmatige check-ins tijdens het proces, kunt je ervoor zorgen dat al je leiders op één lijn blijven en bereid zijn steun te bieden en mee te werken aan de organisatorische veranderingen.