Casus: Een verdeeld managementteam

Probleem


Het managementteam was verdeeld over de manier waarop veranderingen binnen de organisatie aangepakt werden.


Oorzaak


Grote verschillen in waarden, achtergrond en manier van werken. Ook waren er problemen in het verleden niet goed opgelost wat een belemmering vormde voor een positieve houding in het nu en voor de toekomst.


Aanpak


Zichtbaar maken van de onderlinge verschillen in perspectief en waar deze vandaan komen (MBTI), systemische interventies om het team anders te laten kijken en het verbeteren van de  communicatievaardigheden.

Oplossing

 

In 5 bijeenkomsten hebben we constructief gesproken over de verschillen en overeenkomsten tussen de teamleden en irritaties op constructieve wijze blootgelegd en besproken. We hebben de team purpose vastgesteld, de waarden op een lijn gebracht en duidelijke samenwerkingsafspraken gemaakt in de vorm van een teamcharter.