Casus: een fusie tussen twee culturen

Het probleem

 

Twee botsende nationale en bedrijfsculturen wat een effectieve samenwerking belemmerde.

 

 

Oorzaak

 

Na analyse van de interviews met een brede selectie medewerkers bleek dat de medewerkers van de kleinste bedrijven last hadden van verlies van controle en waardering, het moeten spreken in een andere taal dan hun moeder taal, een groot verschil in cultuur. Het leiderschap en de teams hadden onvoldoende kennis en begrip van de verschillende culturen en achtergronden van de bedrijven. Het gebrek aan aandacht hiervoor stagneerde de integratie van de verschillende culturen en manieren van werken.

 

Aanpak & oplossing

 

  • Interviews met medewerkers om de oorzaak te achterhalen en de temperatuur te peilen.
  • Het ontwikkelen van een cultuurintegratieplan waarbij bewustwording en begrip en het maken  van afspraken rondom het omgaan met verschillen waren opgenomen

Het organiseren van online culture awareness workshops op basis van Erin Meyer, de Culture Map. Hierin werden de verschillen geïntroduceerd.

  • Het organiseren van Cross Cultural Leadership workshop waarbij teamleiders de vaardigheid ontwikkelde om meerdere mensen van verschillende culturen aan te sturen. Deze sessies werden ondersteund door de HR business partners die de follow-up verzorgden.
  • Een stappenplan voor het integreren van toekomstige acquisities zodat soortgelijke problemen aan de vooravond getackeld kunnen worden.