Select Page

HET WERKVELD

Mijn werkveld ligt bij kleine, middelgrote en start-up/scale-up organisaties. Ik help hen om hun ambities waar te maken door de inrichting en aansturing van hun organisatie te optimaliseren.

Afhankelijk van de vraag kan de focus op één of meerdere van de onderstaande gebieden liggen. 

Strategie

Meerjarige strategieën zijn achterhaald. In de hedendaagse realiteit moet strategie een kader scheppen waarbinnen de korte termijn roadmap bepaald kan worden. Dit alles in een buigzame vorm en passend bij de organisatiecultuur.

Tijdens een of meerdere strategiesessies begeleid ik jullie in de vertaling van jullie ambities naar actie.

Structuur

Zonder een helder kader verliezen mensen hun grip en motivatie. Mensen willen weten waar en waarvoor zij werken. Ze willen duidelijkheid over de mate van autonomie en wat ervan ze verwacht wordt. Ik help je bij het optimaal inrichten van je organisatie om deze duidelijkheid te creëren. Dit doe ik veelal op basis van het Baarda model.

Baarda model
Baarda maakt een einde aan het geharrewar over waardering, het toegekende beloning en de verschillen binnen de organisatie. Het Baarda model creëert transparantie en maakt korte metten met rigide functiebeschrijvingen. Meer weten?

Cultuur

Cultuur is het meest ongrijpbare fenomeen binnen de organisatie. Tegelijkertijd beïnvloedt cultuur alle andere aspecten. Door je te richten op de elementen die de cultuur bepalen, zoals waarden, onderliggende overtuigen, verhalen over het verleden en de toekomst, en symbolen, kan de cultuur wel degelijk verbeterd of ‘hervormd’  worden. 

Tijdens één of meerdaagse cultuursessies ontdekken en bepalen jullie waar de organisatie voor staat en hoe jullie hierbinnen gaan samenwerken. In het kader van ‘zonder handeling geen verandering’ maken we gelijk de vertaling naar gedrag op de werkvloer.

Leiders

De leiders hebben de kaarten in handen. Zij zijn de meest bepalende factor voor het succes van de organisatie. Door de steeds sneller gaande veranderingen worden er ook steeds  hogere eisen gesteld aan het vermogen van het leiderschap. Het vermogen om verandering te leiden.

Om stevig in je schoenen te blijven staan en tegelijkertijd te anticiperen op verandering bied ik verschillende mogelijkheden aan.

  • Leiderschapscoaching
  • Management Teamcoaching
  • Leergang Leiderschap in verandering
  • Online programma’s Change Leadership Academy

Mensen

Dat het menselijk kapitaal cruciaal is voor de organisatie wordt al jaren beweerd. Wat dat inhoud veranderd. De grens tussen werk en privé is steeds meer aan vervagen. Mensen zoeken meer vervulling op het werk en verwachten dat de werkgever hen daarbij gaat helpen. Hoe je daar als werkgever mee omgaat is niet altijd voor de hand liggend. De specifieke behoeften van mensen kunnen per individu en organisatie verschillen. Deze behoeften kennen bied je een schat aan mogelijkheden om hierop in te spelen en je menselijk kapitaal optimaal te laten werken. Ik help je om deze behoeften te kennen en hierop te anticiperen.

Solo of focusgroep In individuele of groepsgesprekken ga ik het gesprek aan met je medewerkers. Waar lopen ze tegen aan en wat hebben ze nodig? Aan de hand van deze gesprekken doe ik voorstellen om hier goed op in te spelen.