Change management consultancy and executive coaching

CHANGE MANAGEMENT CONSULTANCY

Succesvol veranderen met de juiste strategie

Om als organisatie relevant te blijven zal je je veranderspier moeten blijven trainen. Hierdoor kun je snel blijven inspelen op de ontwikkelingen om je heen en de juiste veranderstrategie kiezen. Een must als je niet steeds opnieuw het wiel wil uitvinden en verandermoeheid wilt voorkomen. Eenvoudig? Nee, zeker niet. Maar het wordt wel een stuk makkelijker met de juiste expertise en begeleiding.

De afgelopen twee jaar is onze organisatie door meerdere veranderingen gegaan waaronder een bedrijfsovername en een beursgang. Sandra heeft in kaart gebracht wat de impact van deze veranderingen op de organisatie is en waar de kansen en bedreigingen lagen voor het vergroten van de engagement en versterken van de cultuur. Daarnaast heeft ze het management team waardevolle inzichten gegeven over hun rol binnen de organisatie en de samenwerking binnen het team. .

Florence Schmidt
GENERAL MANAGER GREETZ

Een change management strategie die beklijft

 • je zoekt naar een duurzame veranderaanpak waarmee je het aanpassingsvermogen van je organisatie ook voor de toekomst vergroot

 • je wilt een onafhankelijke partner die je helpt anders te kijken en met verfrissende en werkbare oplossingen komt

 • je weet dat de veranderingsbereidheid van je mensen bepalend is voor het succes en je wilt begrijpen wat de beste manier is om ze mee te krijgen

 • je wilt dat het leiderschapsteam beter op elkaar afgestemd is om deze verandering goed te leiden

 • je hebt onvoldoende ervaring met doeltreffend veranderen en wilt leren hoe je dit zelf kunt doen
Change management consultancy and executive coaching

Hoe ziet een change management traject eruit?

Tijdens ons eerste gesprek bespreken we de aanleiding voor een verandering en jouw huidige en gewenste situatie. Wanneer we besluiten dat er een match is volgen er 3 fasen:

Change management consultancy and executive coaching

Fase 1: 

Onderzoek & Analyse

Aan de hand van gesprekken met sleutelpersonen in de organisatie maak ik een analyse van de systeemdynamiek en wat gap tussen de huidige en gewenste situatie inhoudt. Ik breng de uitdagingen en mogelijkheden in kaart en doe voorstellen om op beide in te spelen.

Change management consultancy and executive coaching

FASE 2 

Veranderplan vormgeven

 In deze fase breng ik de juiste sleutelpersonen bij elkaar en gaan we samen aan de slag met het genereren van ideëen en vormgeven van het veranderplan. Het veranderplan omvat 8 bouwstenen waaronder leiderschap alignment, stakeholder management, cultuur assessment en communicatie.

Change management consultancy and executive coaching

FASE 3 

Implementatie & integratie

 In deze fase start de implementatie van de bouwstenen. We evalueren acties, interventies en resultaten. We stellen bij en integreren de verandering steeds dieper in de organisatie.

Wat levert dit change managementtraject op

 • Een gestructureerde en integrale veranderaanpak waarbij beproefde methoden toegepast worden. Dit legt het fundament voor een succesvolle verandering, voor nu en in de toekomst.

 • De sleutelpersonen in deze verandering begrijpen de dynamiek tussen mens en verandering en hoe ze hier optimaal mee om kunnen gaan

 • Inzichten en tools waarmee de organisatie ook in de toekomst veranderingen kan doorvoeren. Dit vergroot de wendbaarheid en de slagkracht van de organisatie.
Change management consultancy and executive coaching

Sandra heeft veel ervaring op het kruispunt van mens- en organisatieontwikkeling in de context van strategische verandering. Haar capaciteiten om leiderschapskwesties aan te pakken zijn gebaseerd op feiten, solide theorie en pragmatisch. We vonden het geweldig om met haar samen te werken

Jeroen Voorhuis
COO COMMONLAND
Change management consultancy and executive coaching

Over mij als change management consultant

Door mijn 20+ jaar ervaring in strategische HR en consultancy rollen te combineren met mijn scherpe waarnemingsvermogen en analytisch vermogen, leg ik snel verbanden tussen knelpunten, oorzaken en oplossingen. Verder onderscheid mijn aanpak zich door een:

 

 • To-the-point stijl
  Mijn werkstijl is gebaseerd op een to-the-point en no-nonsense aanpak. Ik geef helder weer wat wel en niet mogelijk is en wat de beste aanpak is voor het realiseren van de gewenste verandering. Hiermee winnen jullie tijd en energie.

 • Systemische blik
  Ik bekijk vraagstukken met een systemische blik. Dat betekent dat ik ook de geschiedenis van de organisatie en de dynamiek tussen de betrokkenen in kaart breng.  Zo weten we dat we onze tijd en energie in het juiste investeren.

 • Integrale aanpak
  Ik kijk voorbij het vraagstuk dat je me voorlegt. Hierdoor worden ook andere aspecten van de organisatie die bepalend zijn voor het succes van de verandering blootgelegd. 

Laten we kennismaken

Change management consultancy and executive coaching

Boek een vrijblijvend consult zodat we je vraagstuk kunnen bespreken. Hierbij geef ik je direct mijn observaties terug en adviseer ik je over vervolgstappen passend bij jouw situatie.

Change management consultancy and executive coaching
mailto@sandraahlers.com  +31 (0)6 22 93 00 66